Oleh: Dr. Samsuddin Abd. Hamid & Nor Hayati Aziz

Tanjung Malim – Dalam satu langkah penting ke arah memupuk kerjasama antarabangsa, delegasi Universiti Fatoni, Thailand telah mengadakan lawatan ke Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) pada 25 September 2023. Tujuan lawatan itu adalah untuk mengeratkan hubungan akademik dan meneroka peluang untuk pembangunan bersama dalam bidang pendidikan, penyelidikan, dan pertukaran budaya.

Delegasi yang diketuai oleh Profesor Madya Abdulmasi Haji Samaall dan diiringi Kamaruding Sohniyada dari Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Fatoni, Thailand telah disambut oleh pihak Pusat Ulul Albab dalam lawatan mereka ke UPSI. Lawatan ini menandakan titik penting dalam usaha berterusan kedua-dua institusi untuk memperkukuhkan hubungan dalam bidang pendidikan yang telah sedia ada wujud sebelum ini.

Perbincangan Program Kerjasama bersama Delegasi Universiti Fatoni

Objektif utama lawatan tersebut adalah membincangkan langkah proaktif memperkukuh kerjasama akademik sedia ada antara kedua-dua institusi termasuk mengembangkan program pertukaran pelajar dan projek penyelidikan bersama untuk manfaat pelajar dari kedua-dua universiti. Para delegasi juga berkongsi pandangan dan kepakaran untuk meningkatkan kaedah pengajaran dan penyelidikan bersama. Sesi perkongsian ilmu ini bertujuan untuk meningkatkan taraf akademik di kedua-dua universiti. Selain itu, kedua-dua pihak berhasrat mempromosikan program pertukaran budaya yang bertujuan untuk meningkatkan perspektif global dalam kalangan pelajar. Pertukaran budaya ini dijangka mengeratkan hubungan antara kedua-dua universiti.

Dr. Sakinah Salleh, Pengarah PUA positif memperkukuhkan kerjasama ini, dengan menyatakan, “Perkongsian dengan Universiti Fatoni Thailand ini merupakan langkah penting ke arah mewujudkan rangkaian akademik global. Kami komited untuk memupuk persekitaran di mana pelajar dan fakulti ahli daripada kedua-dua institusi boleh mendapat manfaat daripada pertukaran budaya dan akademik.”

Profesor Madya Abdulmasi Haji Samaall pula yang mengetuai delegasi Universiti Fatoni Thailand, menyahut komitmen untuk kerjasama dengan berkata, “Kami teruja dengan peluang yang ditawarkan dalam kerjasama ini kepada pelajar dan fakulti kami. Perkongsian ini bukan sahaja memperkayakan pengalaman akademik pelajar kami tetapi juga menyumbang kepada kemajuan ilmu dalam pelbagai bidang.”

Penyampaian Cenderamata Kepada Delegasi Universiti Fatoni

Lawatan itu akan disusuli dengan pemeteraian Memorandum Persefahaman (MoU) antara kedua-dua universiti bagi menunjukkan komitmen masing-masing terhadap kerjasama yang dibincangkan. MoU itu menggariskan bidang kerjasama khusus, termasuk pertukaran pelajar dan fakulti, projek penyelidikan bersama, dan program pertukaran budaya. Lawatan delegasi Universiti Fatoni Thailand ke UPSI ini diharapkan dapat membawa perubahan transformatif dalam landskap akademik, memperkayakan kehidupan pelajar dan menyumbang kepada peningkatan pengetahuan global dalam kalangan pelajar dan kakitangan universiti masing-masing.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)