Oleh: Ng Zhen Fan Shankar
10 Jun 2024

Tanjong Malim: Townhall Parlimen Mahasiswa UPSI 2024 merupakan satu inisiatif penting yang memberikan ruang kepada mahasiswa dan badan pelajar untuk menyuarakan dan membincangkan perkara dan isu yang berkepentingan bagi organisasi mereka.

Program ini, yang dihadiri hampir 300 mahasiswa, bertujuan memperkukuhkan hubungan antara pelajar dan pihak pengurusan universiti melalui platform untuk dialog terbuka dan berhubung secara terus kepada Ahli Dewan Parlimen Mahasiswa UPSI, dengan harapan dapat menyumbang kepada penambahbaikan dan kemajuan universiti.

Parlimen Mahasiswa UPSI yang akan berlansung pada 29 dan 30 Jun 2024 nanti memberikan ruang kepada Ahli Dewan Parlimen Mahasiswa UPSI melontarkan pandangan dan cadangan mereka mengenai pelbagai isu, termasuk isu akademik, kebajikan, dan kehidupan kampus. Melalui dialog terbuka ini, mahasiswa dapat merasa lebih dihargai dan didengari, yang secara tidak langsung akan meningkatkan semangat dan komitmen mereka terhadap universiti.

Selain daripada sesi Townhall, program ini juga bertujuan mempersiapkan perwakilan Parlimen Mahasiswa untuk melatih mereka agar lebih berkeyakinan dan berpengetahuan dalam membawa isu-isu mahasiswa ke peringkat yang lebih tinggi. Melalui sesi ini, para perwakilan dapat mempelajari teknik komunikasi yang berkesan dan cara menyampaikan hujah dengan jelas dan teratur. Ini akan memastikan bahawa suara mahasiswa dapat disampaikan dengan lebih baik dan berkesan.

Pengarah Program, saudara Ng Zhen Fan Shankar menyatakan bahawa Parlimen Mahasiswa UPSI bukan sahaja berfungsi sebagai platform untuk menyuarakan isu, tetapi juga sebagai medan untuk mengasah bakat kepimpinan dalam kalangan mahasiswa. Dengan menyertai perbincangan dan debat, mahasiswa dapat mengembangkan kemahiran kritikal seperti pemikiran analitis, pengurusan konflik, dan kepimpinan. Ini adalah persediaan penting bagi mereka untuk menghadapi cabaran di masa hadapan, sama ada dalam konteks akademik atau kerjaya.

Akhir kata, pelaksanaan program seperti ini mempunyai impak positif terhadap imej dan kredibiliti UPSI sebagai universiti pendidikan terulung di Malaysia. Dengan memberikan ruang kepada mahasiswa untuk bersuara dan terlibat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, UPSI menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan holistik mahasiswa. Ini bukan sahaja meningkatkan reputasi universiti, tetapi juga menarik minat pelajar baru yang melihat UPSI sebagai institusi yang menghargai dan memajukan suara serta bakat mahasiswa. Dengan segala inisiatif ini, Townhall Parlimen Mahasiswa UPSI 2024 diharapkan dapat menjadi platform yang efektif dalam menghubungkan mahasiswa dengan pihak pengurusan universiti, serta mencipta suasana yang lebih inklusif dan dinamik di UPSI.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)